Igrači
1102
226 žena 876 muškaraca
Broj održanih turnira
181
106 18 rupa 75 9 rupa
Održani turniri
191
119 Broj unetih EDS
Broj igrališta
2
91 Unetih stranih igrališta
Broj klubova
4
Broj organizacija
3