Igrači
1061
209 žena 847 muškaraca
Broj održanih turnira
171
96 18 rupa 75 9 rupa
Zakazani turniri
168
153 Broj unetih EDS
Broj igrališta
2
75 Unetih stranih igrališta
Broj klubova
4
Broj organizacija
3