Igrači
1061
209 žena 847 muškaraca
Broj održanih turnira
167
99 18 rupa 68 9 rupa
Zakazani turniri
191
76 Broj unetih EDS
Broj igrališta
2
50 Unetih stranih igrališta
Broj klubova
5
Broj organizacija
3